Hỏi đáp công nghệ

DBMS là gì? Vai trò quan trọng của nó với doanh nghiệp

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Table of Contents

Hiện tại, việc quản lý dữ liệu là một vấn đề được đánh giá rất cao trong các công ty, doanh nghiệp cũng như những tập đoàn lớn. Khi công ty ngày càng mở rộng quy mô thì lượng dữ liệu cũng sẽ ngày càng nhiều, số lượng nhân viên ngày càng cao thì việc quản lý data cần được sự hỗ trợ từ nhiều công cụ khác, chẳng hạn như DBMS. Trong bài viết này, Hỏi đáp Công nghệ sẽ cùng bạn tìm hiểu kĩ hơn về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu – DBMS là gì và vai trò của nó trong các doanh nghiệp hiện nay.

Vậy, DBMS là gì?

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) là phần mềm hệ thống để tạo và quản lý database (cơ sở dữ liệu). DBMS giúp người dùng cuối có thể tạo, bảo vệ, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu trong database.

Là loại nền tảng quản lý dữ liệu phổ biến nhất, DBMS về cơ bản đóng vai trò như một giao diện giữa cơ sở dữ liệu và người dùng hoặc các chương trình ứng dụng, đảm bảo rằng dữ liệu được tổ chức nhất quán và vẫn dễ dàng truy cập.

Vai trò của DBMS là gì?

DBMS quản lý dữ liệu; database engine cho phép dữ liệu được truy cập, khóa và sửa đổi; và database schema (lược đồ cơ sở dữ liệu)xác định cấu trúc logic của cơ sở dữ liệu. Ba yếu tố nền tảng này giúp cung cấp các quy trình quản trị dữ liệu đồng thời, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và thống nhất. DBMS hỗ trợ nhiều tác vụ quản trị database điển hình, bao gồm quản lý thay đổi, giám sát và điều chỉnh hiệu suất, bảo mật cũng như sao lưu và phục hồi. Hầu hết các hệ thống quản lý database cũng chịu trách nhiệm cho việc khôi phục và khởi động lại tự động cũng như ghi nhật ký và kiểm tra hoạt động trong database và các ứng dụng truy cập chúng.

DBMS cung cấp chế độ xem dữ liệu tập trung có thể được nhiều người dùng truy cập từ nhiều vị trí theo cách được kiểm soát. DBMS có thể giới hạn dữ liệu mà người dùng cuối nhìn thấy và cách họ xem dữ liệu, cung cấp nhiều chế độ xem của một database schema duy nhất. Người dùng cuối và các chương trình phần mềm không cần phải hiểu dữ liệu được đặt ở đâu hoặc trên loại phương tiện lưu trữ nào vì DBMS xử lý tất cả các yêu cầu đó.

DBMS có thể cung cấp sự độc lập cả về dữ liệu logic và vật lý để bảo vệ người dùng và ứng dụng khỏi phải biết nơi dữ liệu được lưu trữ hoặc không lo ngại về những thay đổi đối với cấu trúc vật lý của dữ liệu. Miễn là các chương trình sử dụng giao diện lập trình ứng dụng (API) cho cơ sở dữ liệu mà DBMS cung cấp, các nhà phát triển sẽ không phải sửa đổi chương trình chỉ vì các thay đổi đã được thực hiện đối với cơ sở dữ liệu.

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) – loại DBMS được sử dụng rộng rãi nhất – API là SQL, một ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn để định nghĩa, bảo vệ và truy cập dữ liệu.

Các thành phần của DBMS là gì?

DBMS là một phần mềm hệ thống phức tạp bao gồm nhiều thành phần tích hợp cung cấp một môi trường nhất quán, được quản lý để tạo, truy cập và sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Các thành phần này bao gồm:

Các thành phần của DBMS là gì?
Các thành phần của DBMS là gì?

Storage engine (cơ chế lưu trữ)

Storage engine – cơ chế lưu trữ. Phần tử cơ bản này của DBMS được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. DBMS phải giao tiếp với hệ thống file ở cấp hệ điều hành (OS) để lưu trữ dữ liệu. Nó có thể sử dụng các thành phần bổ sung để lưu trữ dữ liệu hoặc giao diện với dữ liệu thực tế ở cấp hệ thống file.

Metadata catalog (danh mục siêu dữ liệu)

Metadata catalog – danh mục siêu dữ liệu. Đôi khi được gọi là system catalog (danh mục hệ thống) hoặc (database dictionary) từ điển cơ sở dữ liệu, Metadata catalog có chức năng như một kho lưu trữ cho tất cả các database object (cơ sở dữ liệu đối tượng) đã được tạo. Khi cơ sở dữ liệu và các đối tượng khác được tạo, DBMS sẽ tự động đăng ký thông tin về chúng trong Metadata catalog. DBMS sử dụng danh mục này để xác minh các yêu cầu của người dùng về dữ liệu và người dùng có thể truy vấn danh mục để biết thông tin về cấu trúc cơ sở dữ liệu tồn tại trong DBMS. Metadata catalog có thể bao gồm thông tin về các database object, schema, chương trình, bảo mật, hiệu suất, giao tiếp và các chi tiết môi trường khác về database mà nó quản lý.

Database access language

DBMS cũng phải cung cấp một API để truy cập dữ liệu, thường ở dạng Database access language (ngôn ngữ truy cập cơ sở dữ liệu) để truy cập và sửa đổi dữ liệu nhưng cũng có thể được sử dụng để tạo các database object, bảo mật và cho phép truy cập vào dữ liệu. SQL là một ví dụ về Database access language và có chứa một số bộ command (lệnh), bao gồm Data Control Language (DCL – ngôn ngữ điều khiển dữ liệu) để cho phép truy cập dữ liệu, Data Definition Language (DDL – ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu) để xác định cấu trúc cơ sở dữ liệu và Data Manipulation Language (DML – ngôn ngữ thao tác dữ liệu) để đọc và sửa đổi dữ liệu.

Optimization engine

DBMS cũng có thể cung cấp một Optimization engine( công cụ tối ưu hóa), được sử dụng để phân tích cú pháp các yêu cầu database access language và biến chúng thành các command có thể thực hiện để truy cập và sửa đổi dữ liệu.

Query processor

Hay còn gọi là bộ xử lý truy vấn. Sau khi truy vấn được tối ưu hóa, DBMS phải cung cấp phương tiện để chạy truy vấn và trả về kết quả.

Lock manager

Lock manager – trình quản lý khoá. Thành phần quan trọng này của DBMS quản lý việc truy cập đồng thời vào cùng một dữ liệu. Cần có lock (khóa) để đảm bảo không có nhiều người dùng cùng sửa đổi một dữ liệu cùng lúc.

Log manager

Log manager – trình quản lý nhật ký. DBMS ghi lại tất cả các thay đổi được thực hiện đối với dữ liệu do DBMS quản lý. Bản ghi các thay đổi được gọi là log (nhật ký) và thành phần Log manager của DBMS được sử dụng để đảm bảo rằng các log record (bản ghi nhật ký) được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác. DBMS sử dụng log manager trong quá trình tắt và khởi động để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và nó cũng giao tiếp với các tiện ích database để tạo bản sao lưu và chạy khôi phục.

Data utility

Data utility – các tiện ích dữ liệu. DBMS cũng cung cấp một tập hợp các tiện ích để quản lý và kiểm soát các hoạt động của cơ sở dữ liệu. Ví dụ về các database utility bao gồm tổ chức lại, chạy chương trình, sao lưu và sao chép, phục hồi, kiểm tra tính toàn vẹn, tải dữ liệu, dỡ dữ liệu và sửa chữa cơ sở dữ liệu.

Xem thêm >> Spring MVC là gì? Khác biệt giữa Spring MVC với Spring Boot

Các loại và ví dụ phổ biến về công nghệ DBMS

Các mô hình và hệ thống quản lý database phổ biến bao gồm RDBMS, NoSQL DBMS, NewSQL DBMS, in-memory DBMS, columnar DBMS, multimodel DBMS và cloud DBMS.

RDBMS

Đôi khi được gọi là SQL DBMS và có thể thích ứng với hầu hết các use case, RDBMS trình bày dữ liệu dưới dạng các hàng trong bảng với một lược đồ cố định và các mối quan hệ được xác định bởi các giá trị trong các cột chính. Các sản phẩm RDBMS Tier-1 có thể khá đắt, nhưng có các tùy chọn mã nguồn mở, chất lượng cao như PostgreSQL có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí. Các ví dụ khác về các sản phẩm RDBMS phổ biến bao gồm Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server và IBM Db2 .

NoSQL DBMS

Rất thích hợp cho các cấu trúc dữ liệu được xác định lỏng lẻo có thể phát triển theo thời gian, NoSQL DBMS có thể yêu cầu mức độ tham gia của ứng dụng nhiều hơn để quản lý lược đồ. Có bốn loại hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL: document database, graph database, key-value store và wide-column store. Mỗi loại sử dụng một loại mô hình dữ liệu khác nhau, dẫn đến sự khác biệt đáng kể giữa mỗi loại NoSQL .

 • Document database lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc và mô tả của dữ liệu đó ở định dạng tài liệu, thường là JavaScript Object Notation (JSON). Chúng hữu ích cho các yêu cầu schema linh hoạt, chẳng hạn như các yêu cầu phổ biến với quản lý nội dung và ứng dụng di động. Document database phổ biến bao gồm MongoDB và Couchbase.
 • Graph database tổ chức dữ liệu dưới dạng các node (nút) và mối quan hệ thay vì bảng hoặc tài liệu. Bởi vì nó lưu trữ mối quan hệ giữa các node, hệ thống đồ thị có thể hỗ trợ các thể hiện phong phú hơn về các mối quan hệ dữ liệu. Mô hình dữ liệu biểu đồ (graph data model) không dựa trên một giản đồ nghiêm ngặt và nó có thể phát triển theo thời gian. Graph database hữu ích cho các ứng dụng lập bản đồ các mối quan hệ, chẳng hạn như nền tảng truyền thông xã hội, hệ thống đặt chỗ hoặc quản lý quan hệ khách hàng. Ví dụ về Graph database phổ biến bao gồm Neo4j và GraphDB.
 • Key-value store dựa trên mô hình dữ liệu đơn giản nhằm ghép một key độc nhất với một giá trị được liên kết. Do tính đơn giản này, các key-value store có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng có hiệu suất và khả năng mở rộng cao, chẳng hạn như các ứng dụng để quản lý phiên và lưu vào bộ nhớ đệm trong các ứng dụng web hoặc để quản lý chi tiết giỏ hàng cho người mua trực tuyến. Ví dụ về key-value database phổ biến bao gồm Redis và Memcached.
 • Wide-column store sử dụng các bảng, cột và hàng quen thuộc của hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database system), nhưng tên và định dạng cột có thể khác nhau giữa các hàng trong một bảng. Mỗi cột cũng được lưu trữ riêng biệt trên đĩa. Trái ngược với lưu trữ định hướng theo hàng truyền thống, lưu trữ cột rộng tối ưu hơn khi truy vấn dữ liệu theo cột, chẳng hạn như trong công cụ đề xuất, danh mục, phát hiện gian lận và ghi nhật ký sự kiện. Cassandra và HBase là những ví dụ về các wide-column store.

NewSQL DBMS

Các relational system hiện đại sử dụng hệ thống SQL, hệ thống database NewSQL cung cấp hiệu suất có thể mở rộng tương tự như hệ thống NoSQL. Nhưng các hệ thống NewSQL còn cung cấp hỗ trợ ACID (tính nguyên tử, tính nhất quán, cách ly và độ bền) cho tính nhất quán của dữ liệu. Một NewSQL DBMS được thiết kế như một hệ thống database SQL quan hệ với kiến ​​trúc phân tán, chịu được lỗi.

Các tính năng điển hình khác của các dịch vụ hệ thống NewSQL bao gồm khả năng in-memory và các dịch vụ database theo cụm với khả năng được triển khai trên đám mây. Nhiều gói NewSQL DBMS có ít tính năng và thành phần hơn và dấu ấn nhỏ hơn so với các gói quan hệ kế thừa, làm cho chúng dễ hỗ trợ và dễ hiểu hơn. Một số nhà cung cấp hiện tránh cái tên NewSQL và mô tả công nghệ của họ là database SQL phân tán. CockroachDB, Google Cloud Spanner, NuoDB, Volt Active Data và YugabyteDB là những ví dụ về hệ thống database trong danh mục này.

IMDBMS

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu in-memory chủ yếu dựa vào bộ nhớ chính để lưu trữ, quản lý và thao tác dữ liệu. Bằng cách giảm độ trễ liên quan đến việc đọc từ đĩa, IMDBMS có thể cung cấp thời gian phản hồi nhanh hơn và hiệu suất tốt hơn nhưng có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn. Do đó, cơ sở dữ liệu in-memory là lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và truy cập nhanh vào dữ liệu, chẳng hạn như kho dữ liệu hỗ trợ HTAP thời gian thực (quy trình phân tích và giao dịch kết hợp). Bất kỳ loại DBMS nào (quan hệ, NoSQL, v.v.) cũng có thể hỗ trợ xử lý in-memory. SAP HANA và Redis là những ví dụ về hệ thống cơ sở dữ liệu in-memory.

CDBMS

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dạng cột lưu trữ dữ liệu trong các bảng tập trung vào các cột thay vì các hàng, dẫn đến việc truy cập dữ liệu hiệu quả hơn khi chỉ yêu cầu một tập hợp con của các cột. Nó rất phù hợp cho các kho dữ liệu có số lượng lớn các data item tương tự. Các sản phẩm cơ sở dữ liệu dạng cột phổ biến bao gồm Snowflake và Amazon Redshift.

Multimodel DBMS

Hệ thống này hỗ trợ nhiều hơn một mô hình database. Người dùng có thể chọn mô hình thích hợp nhất cho các yêu cầu ứng dụng của họ mà không cần phải chuyển sang một DBMS khác. Ví dụ, IBM Db2 là một DBMS relational, nhưng nó cũng cung cấp một tùy chọn cột. Nhiều hệ thống database phổ biến cũng có thể trở thành tương tự như multimodel thông qua các tiện ích bổ sung, bao gồm Oracle, PostgreSQL và MongoDB. Các sản phẩm khác, chẳng hạn như Azure Cosmos DB và MarkLogic, được phát triển đặc biệt dưới dạng multimodel database.

Cloud DBMS

Được xây dựng bên trong và truy cập thông qua đám mây, DBMS có thể là bất kỳ loại nào (hệ thống quan hệ, NoSQL, v.v.) và một hệ thống thông thường được triển khai và quản lý bởi một tổ chức người dùng hoặc một dịch vụ được quản lý do nhà cung cấp database cung cấp. Các dịch vụ đám mây phổ biến cho phép triển khai cloud database bao gồm Microsoft Azure, Google Cloud và AWS.

Xem thêm >> Nikola Telsa là ai? Tiểu sử của nhà phát minh thiên tài

Lợi ích của việc sử dụng DBMS

DBMS là gì?
DBMS là gì? Lợi ích của việc sử dụng DBMS

Một trong những ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng DBMS là nó cho phép người dùng và người lập trình ứng dụng truy cập và sử dụng đồng thời cùng một dữ liệu trong khi quản lý tính toàn vẹn của dữ liệu.

Dữ liệu được bảo vệ và duy trì tốt hơn khi nó có thể được chia sẻ bằng cách sử dụng DBMS thay vì tạo các bản lặp mới của cùng một dữ liệu được lưu trữ trong các file mới cho mọi ứng dụng mới. DBMS cung cấp một kho dữ liệu trung tâm mà nhiều người dùng có thể truy cập một cách có kiểm soát.

Lưu trữ tập trung và quản lý dữ liệu trong DBMS cung cấp những lợi ích sau:

 • Độc lập về dữ liệu;
 • bảo mật dữ liệu;
 • một cơ chế locking cho các truy cập cùng lúc;
 • một trình xử lý hiệu quả để cân bằng nhu cầu của nhiều ứng dụng sử dụng cùng một dữ liệu;
 • khả năng phục hồi nhanh chóng sau sự cố và lỗi;
 • khả năng toàn vẹn dữ liệu mạnh mẽ ;
 • logging và kiểm toán hoạt động;
 • truy cập đơn giản bằng cách sử dụng một API tiêu chuẩn; và
 • quy trình quản trị thống nhất về dữ liệu.

Một ưu điểm khác của DBMS là quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) có thể sử dụng nó để áp đặt một tổ chức hợp lý, có cấu trúc lên dữ liệu. DBMS cung cấp quy mô tiết kiệm để xử lý lượng lớn dữ liệu vì nó được tối ưu hóa cho các hoạt động như vậy.

Một DBMS cũng có thể cung cấp nhiều dạng xem của một database schema duy nhất. Chế độ xem xác định dữ liệu nào người dùng nhìn thấy và cách người dùng đó xem dữ liệu. DBMS cung cấp một mức độ trừu tượng giữa conceptual schema (lược đồ khái niệm) xác định cấu trúc logic của database và physical schema (lược đồ vật lý) mô tả các file, chỉ mục và các cơ chế vật lý khác mà database sử dụng.

DBMS cho phép người dùng sửa đổi hệ thống dễ dàng hơn nhiều khi các yêu cầu nghiệp vụ thay đổi. Một DBA có thể thêm các danh mục dữ liệu mới vào database mà không làm gián đoạn hệ thống hiện có, do đó cách ly các ứng dụng ra khỏi cách dữ liệu được cấu trúc và lưu trữ.

Tuy nhiên, một DBMS phải thực hiện các công việc bổ sung để cung cấp những lợi thế này, do đó có thể phát sinh chi phí. Một DBMS sẽ sử dụng nhiều bộ nhớ và CPU hơn một hệ thống lưu trữ file đơn giản và các loại DBMS khác nhau sẽ yêu cầu các loại và mức tài nguyên hệ thống khác nhau.

Hạn chế của DBMS

Có lẽ nhược điểm lớn nhất duy nhất là chi phí phần cứng, phần mềm và nhân sự cần thiết để chạy một DBMS doanh nghiệp, chẳng hạn như SQL Server, Oracle hoặc IBM Db2. Phần cứng thường là một máy chủ cao cấp với dung lượng bộ nhớ đáng kể được cấu hình, cùng với các mảng đĩa lớn để lưu trữ dữ liệu. Phần mềm này bao gồm bản thân DBMS, có giá thành cao, cũng như các công cụ để lập trình và kiểm tra cũng như các DBA để cho phép quản lý, điều chỉnh và quản trị.

Từ góc độ nhân sự, việc sử dụng DBMS đòi hỏi phải thuê một nhân viên DBA, đào tạo các nhà phát triển cách sử dụng DBMS thích hợp và có thể thuê các nhà lập trình hệ thống bổ sung để quản lý cài đặt và tích hợp DBMS vào cơ sở hạ tầng CNTT. Đối phó với sự phức tạp có thể xuất hiện cũng là một mối quan tâm khi triển khai một DBMS.

Phần mềm DBMS rất phức tạp và đòi hỏi kiến ​​thức chuyên sâu để triển khai và quản lý đúng cách. Nhưng DBMS tương tác với nhiều thành phần CNTT khác, chẳng hạn như hệ điều hành, hệ thống xử lý giao dịch, ngôn ngữ lập trình và phần mềm mạng. Việc đảm bảo cấu hình một cách phù hợp và hiệu quả cho một thiết lập phức tạp như vậy có thể khó khăn và gây chậm hiệu suất hoặc thậm chí ngừng hoạt động hệ thống.

Mô hình điện toán đám mây có thể giảm bớt một số chi phí và chi phí quản trị của việc vận hành hệ thống database doanh nghiệp. Ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) cài đặt và quản lý phần cứng, phần cứng này có thể được chia sẻ giữa những người dùng đám mây.

Hơn nữa, dung lượng lưu trữ, bộ nhớ và các tài nguyên khác có thể được mở rộng và thu nhỏ dựa trên nhu cầu sử dụng. Và các tác vụ DBA cơ bản như vá lỗi và sao lưu đơn giản trở thành trách nhiệm của CSP. Do đó, có thể dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn đối với một số database được triển khai trên đám mây thay vì tại chỗ.

Các trường hợp sử dụng DBMS

DBMS là gì
DBMS là gì? Các trường hợp sử dụng DBMS

Các doanh nghiệp cần lưu trữ dữ liệu và sau đó truy cập dữ liệu đó để tiến hành kinh doanh có một trường hợp sử dụng khả thi để triển khai DBMS. Bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu một lượng lớn dữ liệu cần được nhiều người dùng hoặc khách hàng truy cập đều là một ứng cử viên để sử dụng DBMS.

Hầu hết các tổ chức vừa đến lớn đều có thể hưởng lợi từ việc sử dụng DBMS vì họ có nhu cầu chia sẻ, sử dụng dữ liệu cùng lúc và có thể dễ dàng khắc phục các vấn đề về chi phí và độ phức tạp. Các trường hợp sử dụng mẫu của khách hàng đối với công nghệ DBMS bao gồm:

 • Các ứng dụng có thể chứa các mục lưu trữ thông tin khách hàng và tài khoản, theo dõi các giao dịch tài khoản như rút tiền và gửi tiền, cũng như theo dõi các khoản thanh toán khoản vay. Máy ATM là một ví dụ điển hình về hệ thống ngân hàng dựa vào DBMS để theo dõi và quản lý hoạt động đó.
 • DBMSes quản lý việc bán hàng cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào, bao gồm lưu trữ thông tin sản phẩm, khách hàng và nhân viên bán hàng và ghi lại việc bán hàng, theo dõi việc thực hiện và duy trì thông tin lịch sử bán hàng.
 • Hầu hết các hãng hàng không thương mại dựa vào hệ thống DBMS cho các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu như lên lịch kế hoạch bay và quản lý đặt chỗ chuyến bay của khách hàng.
 • Các công ty sản xuất phụ thuộc vào hệ thống DBMS để theo dõi và quản lý hàng tồn kho trong kho. Một DBMS cũng có thể được sử dụng để quản lý dữ liệu cho các ứng dụng quản lý chuỗi cung ứng theo giúp dõi luồng của hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả việc di chuyển và lưu trữ nguyên liệu thô, tồn kho trong quá trình làm việc và thành phẩm từ điểm xuất xứ đến điểm tiêu thụ.
 • DBMS cũng giúp công ty theo dõi và quản lý thông tin nhân viên dễ dàng hơn trong ứng dụng quản lý nguồn nhân lực, bao gồm quản lý dữ liệu nhân viên như địa chỉ, số điện thoại, chi tiết tiền lương, bảng lương và tạo phiếu lương.

Xem thêm >> Elasticsearch là gì? Cơ chế và các khái niệm quan trọng của Elasticsearch

Lịch sử của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

DBMS đầu tiên được phát triển vào đầu những năm 1960 khi Charles Bachman tạo ra một DBMS điều hướng được gọi là Kho dữ liệu tích hợp. Ngay sau đó, IBM đã phát triển Hệ thống Quản lý Thông tin (IMS), một DBMS phân cấp được thiết kế cho các máy tính lớn của IBM vẫn được nhiều tổ chức lớn ngày nay sử dụng.

Bước tiến lớn tiếp theo đến vào năm 1971 khi tiêu chuẩn của Hội nghị/Ủy ban về Ngôn ngữ Hệ thống Dữ liệu (CODASYL) được chuyển giao. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tích hợp là một triển khai thương mại của phương pháp tiếp cận cơ sở dữ liệu mô hình mạng do CODASYL nâng cao.

Nhưng thị trường DBMS đã thay đổi mãi mãi khi relational model cho dữ liệu trở nên phổ biến. Được Edgar Codd của IBM giới thiệu vào năm 1970 trong bài báo đầu tiên của ôngA Relational Model of Data for Large Shared Data Banks “, RDBMS nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn công nghiệp. RDBMS đầu tiên là Ingres, được phát triển tại Đại học California, Berkeley bởi một nhóm do Michael Stonebraker hướng dẫn vào giữa những năm 1970. Cùng lúc đó, IBM đang thực hiện dự án System R để phát triển một RDBMS.

Năm 1979, Oracle, RDBMS thương mại thành công đầu tiên được phát hành, vài năm sau đó là Db2 của IBM, Sybase SQL Server và nhiều hãng khác.

Vào những năm 1990, khi lập trình hướng đối tượng (OOP) trở nên phổ biến, một số hệ thống cơ sở dữ liệu OO đã được tung ra thị trường, nhưng chúng chưa bao giờ giành được thị phần đáng kể. Sau đó vào những năm 1990, thuật ngữ NoSQL đã được đặt ra. Trong thập kỷ tiếp theo, một số loại sản phẩm non-relational DBMS mới, bao gồm key-value, graph, document và wide-column store, đã được nhóm lại thành danh mục NoSQL.

Ngày nay, thị trường DBMS bị RDBMS thống trị, nhưng các hệ thống cơ sở dữ liệu NewSQL và NoSQL cũng vẫn tiếp tục phát triển khá phổ biến.

Như vậy, Hỏi đáp Công nghệ đã giải đáp rất chi tiết câu hỏi DBMS là gì, vai trò cũng như ưu nhược điểm của DBMS. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gỉ, hãy để lại comment bên dưới để được giải đáp nhé. Chúc các bạn vui vẻ!

Các bài viết liên quan

5 thoughts on “DBMS là gì? Vai trò quan trọng của nó với doanh nghiệp”

 1. Pingback: DBA là gì? Nhiệm vụ quan trọng của DBA trong doanh nghiệp

 2. I must thank you for the efforts you have put in writing this blog. Im hoping to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 3. Pingback: RDBMS là gì? Các tính năng cơ bản và cách hoạt động của RDBMS

 4. כמו כן, אם אתם מחפשים עיסוי ארוטי בפתח תקווה באזור, סביר מאד להניח שאתם גם
  תוהים מה היתרונות של הטיפול הזה
  בכלל, ומתברר שגם זה משהו שאנשים לא כל כך מבינים לעומק ולכן נחלוק אתכם גם את המידע החשוב הזה.
  באופן טבעי, עיסוי ארוטי,
  על אף היותם טיפולים מקצועיים
  שבהחלט מביאים להקלה על הגוף והנפש, הם כאלו שאנשים לא נוטים להתייעץ
  לגביהם עם חברים או בני משפחה וזה
  משהו שיכול להפוך את האיתור של עיסוי ארוטי בפתח תקווה למעט מורכב יותר.

  לצורך כך ניתן להיכנס לפורומים מקצועיים ברחבי הרשת ולשאול שם אנשים אובייקטיביים לגבי
  עיסוי ארוטי בפתח תקווה באזור. הצג
  מספר |. יפתח בשעה: 9:00. בקליניקה של קורל תמצאו מגוון רחב של
  טיפולים מקצועיים : עיסויים
  מכל הסוגים, כגון עיסוי שוודי, עיסוי קלאסי,
  אבנים חמות, עיסוי ספורטאים, בנוסף גם פילינג גוף, מניקור ופדיקור… ללא פשרות זה קורה על הצד הטוב ביותר, מגוון שירותים
  שנמצאים בתוך דירה שנבדקה מראש בצורה פרטית והדיסקרטית ביותר באזור פתח תקווה.
  כאן תוכל למצוא מגוון רחב של דירות סקס
  בכפר סבא והסביבה כולל כתובות, טלפונים וניווט
  שיביא אתכם היישר לעונג. כאן תוכלו למצוא את הטוב ביותר בדירה דיסקרטית שאף אחד לא יגיע או
  יחפש אתכם- דירות פרטיות נקיות העונות על כל הסטנדרטים החשובים והקריטיים והכול במטרה אחת – לעשות לכם את ההנאות כמה שיותר גבוהות , חזקות ומעצימות.

 5. העיסוי יהיה תחת התפאורה בה אתה מרגיש הכי נוח,
  בין אם מדובר בבית שלך, בבית מלון
  או בדירה דיסקרטית. העיסוי יכול לפתוח את האנרגיות, הגוף והעיניים
  שלך לפני פגישה חשובה או שהוא יכול להיות נקודת האור בסוף היום שלך, הכל תלוי בך.

  באופן טבעי, עיסוי ארוטי, על אף
  היותם טיפולים מקצועיים שבהחלט מביאים להקלה על הגוף והנפש, הם כאלו
  שאנשים לא נוטים להתייעץ לגביהם עם חברים או בני
  משפחה וזה משהו שיכול להפוך את האיתור של
  עיסוי ארוטי בכפר סבא למעט מורכב יותר.
  י מעסות ומעסים מנוסים כל סוגי עיסויים מפנקים ממעסות ומעסים
  עם ידיים חמות לכל הגוף ונשמה גם ליחיד וגם לזוג וגם במקום פרטי אצלכם.כל סוגי עיסוי מפנקים בהרצליה
  גם לזוג וגם ליחיד.הפרסום הוא בתשלום.ללא מין עיסוי
  מפנק בהרצליה מתיחת שרירים,
  רצועות, פאסיה, מפרק מתיחה מתבצעת לאחר המישוש.
  על פי אילו פרמטרים כדאי לבחור את מין העמסה?
  על פי הנתונים ניתן להתאים לכם חבילות ספא.
  על פי רעיונותיהם של מרפאים תאילנדים, אנרגיה מסתובבת בגוף
  האדם דרך ערוצי אנרגיה רבים כי הסיבה
  העומדת בבסיס כל המחלות הפיזיות
  והנפשיות הן הפרעות המתעוררות בערוצים במהלך זרימת האנרגיה איך לשכב נכון עדיף לישון לא על מיטה רכה, אך
  לא על קרשים.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan