Hỏi đáp công nghệ

Test Case là gì? Các loại test case phổ biến nhất cho tester

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Table of Contents

Trong hướng dẫn này, Hỏi đáp Công nghệ sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi Test Case là gì, tất cả thông tin về cấu trúc cũng như  các loại Test Case và cách quản lý chúng.

Test Case là gì?

Test Case (hay còn gọi là kịch bản kiểm thử) xác định cách kiểm tra một hệ thống, phần mềm hoặc một ứng dụng. Test Case là một tập hợp các hành động hoặc hướng dẫn để tester thực hiện nhằm xác nhận một khía cạnh cụ thể của chức năng sản phẩm hoặc ứng dụng có hoạt động đúng hay không. Nếu quá trình thử nghiệm không thành công, có thể là do lỗi phần mềm và tổ chức có thể loại bỏ nó đi.

Test case là một tập hợp các hành động được thực hiện trên một hệ thống để xác định xem nó có đáp ứng các yêu cầu và chức năng phần mềm một cách chính xác hay không.

Nguồn: Tech Target

Tester hoặc chuyên gia QA thường là người viết các test case, và chúng sẽ được chạy sau khi hoàn thành một tính năng hoặc nhóm tính năng của version sắp được ra mắt. Các test case cũng xác nhận xem sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu phần mềm của nó hay không.

Test case và các thuật ngữ tương tự

Test case là một khái niệm cơ bản trong kiểm thử phần mềm, nhưng có những thuật ngữ tương tự có thể gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu hoặc những người ít tiếp xúc với mảng đảm bảo chất lượng. Trong phần tiếp theo, Hỏi đáp Công nghệ sẽ giải thích test case là gì cũng như phân biệt nó với các thuật ngữ có tên tương tự.

Test case với test scenario: Như chính tên của nó, test scenario mô tả một tình huống hoặc chức năng cần được kiểm thử. Ví dụ: test scenario có thể là “Xác minh chức năng đăng nhập”. Các test scenario thường có số ID riêng để theo dõi. Nhóm QA thường lấy các test case (hành động cấp thấp) từ test scenario (hành động cấp cao); và các test scenario thường có trong tài liệu đặc tả yêu cầu và đặc tả nghiệp vụ.

Test case với test scenario
Test case là gì? Phân biệt test case với test scenario

Test case với test script: Test script là gì? Các định nghĩa này về cơ bản có thể thay thế cho nhau. Cả test case và test script đều mô tả một loạt các hành động để kiểm thử một phần tử của chức năng phần mềm. Tuy nhiên, test script thường được sử dụng trong bối cảnh tự động hóa kiểm thử (test automation), trong đó máy thực hiện công việc kiểm thử. Do đó, trong bối cảnh tự động hóa, một lập trình viên sẽ viết một test script để máy có thể đọc được và tiến hành kiểm thử, trong khi test case sẽ được kiểm thử thủ công.

Test case với test plan: Test case bao gồm một tình huống kiểm thử cụ thể hoặc một phần cụ thể của chức năng sản phẩm. Test plan là một tài liệu toàn diện hơn nhiều, bao gồm tất cả các khía cạnh của việc kiểm thử phần mềm sắp xảy ra. Mục đích của test plan là để mô tả các kỳ vọng cho toàn bộ tổ chức về những gì sẽ xảy ra trong quá trình kiểm thử, bao gồm phạm vi dự án, mục tiêu, ngày bắt đầu và kết thúc, vai trò và trách nhiệm, phân phối và giảm thiểu sai sót.

Test case vs use case: Use case là gì? Một use case mô tả cách một hệ thống sẽ thực hiện một tác vụ trong những điều kiện nhất định. Tài liệu đặc tả yêu cầu hoặc đặc tả nghiệp vụ phác thảo các use case, trong đó nêu chi tiết cách người dùng cuối sẽ tương tác với hệ thống và kết quả đầu ra mà họ sẽ nhận được. Các use cases mô tả cách sản phẩm hoạt động, trong khi các test case mô tả cách sản phẩm cần được kiểm thử. Các test case được bắt nguồn từ các use case để đảm bảo sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng.

Các loại test case

Để xác thực và xác minh chức năng của hệ thống, tổ chức phải thực hiện một cách tiếp cận nhiều mặt để đánh giá các về front-end và back-end của sản phẩm. Có nhiều cách khác nhau để phân loại các test case, trong đó cách dễ nhất là chia làm hai loại sau: kiểm thử chính thức và không chính thức.

Kiểm thử chính thức

Với những test case dạng này, tester sẽ viết một bản kiểm thử trong đó tất cả các đầu vào đều đã được biết và được làm rõ, ví dụ như các điều kiện tiên quyết và dữ liệu test. Các bài kiểm thử chính thức có đầu cụ thể và chính xác, và chúng cũng cung cấp luôn cả kết quả kì vọng.

Kiểm thử không chính thức

Ngược lại, các trường hợp kiểm thử không chính thức không có đầu vào hoặc đầu ra cụ thể. Tester thực hiện các test case này để khám phá và ghi lại kết quả, điều này có thể tiết lộ những phát hiện thú vị về chất lượng kỹ thuật số.

Hầu hết các loại test case là kiểm thử chính thức, nghĩa là được lên kế hoạch trước theo đặc tả yêu cầu. Hãy cùng khám phá thêm một số loại test case khác và ví dụ của chúng nhé:

 • Kiểm thử chức năng
 • Kiểm thử giao diện người dùng
 • Kiểm thử tích hợp
 • Kiểm thử hiệu năng
 • Kiểm tra khả dụng
 • Kiểm thử cơ sở dữ liệu
 • Kiểm thử chấp nhận của người dùng
 • Kiểm thử thăm dò

Kiểm thử chức năng

Các thử nghiệm này xác định xem chức năng đích thành công hay thất bại trong việc thực hiện chức năng của nó trong hệ thống. Nhóm QA viết các loại test case này dựa trên các yêu cầu và thực hiện chúng khi nhóm phát triển hoàn thành chức năng. Các loại kiểm thử chức năng khác nhau có thể xác thực được chức năng của ứng dụng, bao gồm cả kiểm thử đơn vị để kiểm tra các phân đoạn chức năng nhỏ nhất, riêng biệt nhất có thể. Các test case kiểm thử chức năng nên bao gồm:

 • một mô tả và/hoặc tên của chức năng đang thử nghiệm
 • điều kiện tiên quyết
 • các bước để kiểm thử
 • một kết quả mong đợi

Ví dụ về test case kiểm thử chức năng: Thực hiện đăng nhập thành công và xác thực rằng người dùng đã đăng nhập.

Kiểm thử giao diện người dùng (UI test case)

Test Case là gì
Test Case là gì?

Các thử nghiệm này xác nhận giao diện người dùng (những gì người dùng cuối tương tác) hoạt động đúng như mong đợi. Thông thường, các bài kiểm thử giao diện người dùng tập trung vào các yếu tố trực quan của ứng dụng hoặc trang web để xác nhận chúng hoạt động và thực hiện theo yêu cầu. Kiểm thử giao diện người dùng thường kiểm tra các phần tử hiển thị như menu, menu phụ, nút, bảng và cột để đảm bảo chúng có thể đọc được và nhất quán.

Giao diện người dùng vẫn luôn tiếp tục phát triển. Vì vậy, kiểm thử giao diện người dùng cũng có thể có nghĩa là xác thực giao diện thoại hoặc video. Kiểm thử giao diện người dùng cũng nên bao gồm các mối quan tâm về khả năng tiếp cận, chẳng hạn như liệu rằng trình đọc màn hình có thể xác định một nút trên trang hay không.

Ví dụ về test case kiểm thử giao diện người dùng: Điều hướng đến trang chủ, xác thực rằng menu hamburger đã hiển thị chính xác cho máy tính để bàn và web di động.

Xem thêm >> QC là gì? Quy trình kiểm soát chất lượng của một sản phẩm

Kiểm thử tích hợp

Các test cases dạng này đánh giá cách hoạt động của chức năng kết hợp khi được hợp nhất vào ứng dụng. Mặc dù việc kiểm thử các đơn vị phần mềm riêng lẻ là rất quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là đảm bảo các hệ thống khác nhau có thể giao tiếp với nhau một cách hiệu quả. Tester phải hiểu rõ các luồng ứng dụng để viết các bài kiểm tra tích hợp hiệu quả.

Kiểm thử API là một khía cạnh của kiểm thử tích hợp. Các ứng dụng giao tiếp với nhau thông qua API, đặc biệt là khi các sản phẩm ngày càng kết nối với nhau hơn trong thế giới tập trung vào thiết bị di động ngày nay. Kiểm thử API là một bài tập quan trọng cần thực hiện với các trường hợp kiểm thử tích hợp.

Ví dụ về trường hợp kiểm tra tích hợp: Đăng nhập qua thị trường của người bán, xác thực rằng thị trường đó nhận dạng người dùng đó đã đăng nhập – nói cách khác, mô-đun đăng nhập và mô-đun thị trường sẽ giao tiếp với nhau.

Kiểm thử hiệu suất

Các bài kiểm tra này check xem ứng dụng có hoạt động hay không. Những dạng kiểm thử phi chức năng, như kiểm thử hiệu suất chẳng hạn, check xem cách ứng dụng hoạt động dưới các loại khối lượng công việc khác nhau. Kiểm thử hiệu suất thường phải rất cụ thể với từng bước và kết quả mong đợi được ghi lại, cũng như dữ liệu đầu vào được xác định rõ ràng, để tester có thể đánh giá chính xác cách hệ thống hoạt động trong các điều kiện nhất định.

Có nhiều loại kiểm thử hiệu suất, bao gồm kiểm tra tải, stress, kiểm tra đột biến và khả năng mở rộng. Mỗi loại thử nghiệm hiệu suất và mỗi thử nghiệm riêng lẻ, sẽ tiết lộ thông tin khác nhau về cách hệ thống phản ứng với các tải của người dùng khác nhau.

Ví dụ về trường hợp kiểm tra hiệu suất: Đo lường số lượng người dùng lớn nhất mà hệ thống có thể xử lý trước khi nó gặp sự cố.

Kiểm thử bảo mật

Các bài kiểm tra này xác định các lỗ hổng trong hệ thống hoặc sản phẩm. Đây là một loại kiểm thử phi chức năng khác, kiểm thử bảo mật nhắm đến mục tiêu tìm những cách tốt hơn để bảo vệ tài sản phần mềm, cũng như xác định cách hệ thống chống lại các loại tấn công phổ biến và xác định rủi ro liên quan đến sản phẩm.

Một số loại kiểm tra bảo mật có thể bao gồm quét lỗ hổng, quét cấu hình và kiểm tra thâm nhập, còn được gọi là kiểm tra xâm nhập. Cuối cùng, điểm quan trọng khác của kiểm tra bảo mật là đưa ra phản hồi có thể về những hành động mà tổ chức có thể sử dụng để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Ví dụ về trường hợp kiểm tra bảo mật: Xác thực rằng bạn không thể truy cập tài liệu công ty nếu không đăng nhập thành công.

Kiểm thử tính khả dụng

Thay vì kiểm tra chức năng hoặc hiệu suất của ứng dụng, kiểm tra tính khả dụng check những gì người dùng cuối tiềm năng – không phải testers – nghĩ về một sản phẩm. Các nhà nghiên cứu UX chuẩn bị các bài kiểm tra cho những người tham gia bên ngoài tổ chức để đánh giá mức độ dễ hay khó sử dụng của sản phẩm.

Các tổ chức có thể tiến hành kiểm tra khả năng sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm kiểm duyệt hoặc chưa kiểm duyệt và từ xa hoặc trực tiếp. Mục đích là tận dụng góc nhìn của người dùng cuối để xác định các điểm trong ứng dụng có thể khiến họ ngừng sử dụng sản phẩm. Các bài kiểm tra khả năng sử dụng có thể chính thức hoặc không chính thức, tùy thuộc vào mục tiêu và phương pháp nghiên cứu UX.

Ví dụ về trường hợp kiểm tra tính khả dụng: Yêu cầu người tham gia chuyển tiền giữa tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm của họ, sau đó đánh giá xem họ có thể hoàn thành nhiệm vụ thành công hay không và liệu họ có gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình này hay không.

Các trường hợp kiểm thử cơ sở dữ liệu (UAT)

Nếu chức năng của ứng dụng, giao diện người dùng và API đều hoạt động không có nghĩa là dữ liệu đang được lưu trữ đúng cách. Kiểm tra cơ sở dữ liệu xác nhận xem dữ liệu ứng dụng có được lưu trữ phù hợp với các yêu cầu và quy định hay không. Giống như các bài kiểm tra chức năng, các bài kiểm tra cơ sở dữ liệu có thể khác nhau về phạm vi, từ việc xác nhận một đối tượng cơ sở dữ liệu nhỏ đến một hành động phức tạp liên quan đến nhiều phần của ứng dụng.

Một số tiêu chí mà các bài kiểm tra cơ sở dữ liệu có thể đánh giá bao gồm liệu dữ liệu có được lưu trữ nhất quán hay không, liệu những người không được phép có thể truy cập nó hay không và cách nó được lưu trữ cục bộ trên một thiết bị. Dữ liệu nhất quán và an toàn nên là ưu tiên hàng đầu của mọi doanh nghiệp, bất kể các tiêu chuẩn tuân thủ của ngành là gì – các bài kiểm tra cơ sở dữ liệu giúp đạt được điều đó.

Ví dụ về trường hợp kiểm tra cơ sở dữ liệu: Xác thực rằng dữ liệu PII của khách hàng mới được lưu trữ ở định dạng được mã hóa.

Các trường hợp kiểm thử chấp nhận của người dùng

Những trường hợp kiểm thử này xác thực sản phẩm từ quan điểm của người dùng cuối. Người dùng cuối hoặc khách hàng thực hiện các thử nghiệm chấp nhận của người dùng trong môi trường thử nghiệm để xác nhận quy trình đầu cuối của sản phẩm.

Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng có thể hữu ích khi các yêu cầu kinh doanh thay đổi trong quá trình phát triển. Không phải lúc nào các bên liên quan cũng thông báo hiệu quả những thay đổi này cho nhóm phát triển. Thông qua các trường hợp thử nghiệm UAT, tổ chức có thể lập thành văn bản các tiêu chí đầu vào và đầu ra để cover các lỗ hổng trong các thử nghiệm trước đó.

Ví dụ về trường hợp kiểm thử chấp nhận người dùng: Xác thực rằng người dùng có thể đăng ký tài khoản mới và họ nhận được email xác nhận.

Các trường hợp kiểm thử thăm dò

Các trường hợp kiểm thử không chính thức này xảy ra khi tester đánh giá hệ thống trên cơ sở đặc biệt để cố gắng phát hiện ra các khiếm khuyết do thử nghiệm có cấu trúc bỏ sót. Mặc dù các bài kiểm tra thăm dò không được xác định bởi một tập hợp các hành động được chỉ định, nhưng phương pháp này vẫn yêu cầu một số cấu trúc, đặc biệt là xoay quanh quản lý thời gian và tài liệu kết quả, để đảm bảo phản hồi hiệu quả.

Các bài kiểm tra thăm dò có thể giúp xác nhận các yêu cầu bằng cách kiểm tra hệ thống theo những cách không được đề cập trong các tài liệu đặc tả. Kiểm tra thăm dò cho phép tổ chức QA có thể thích ứng và học hỏi từ những lỗ hổng trong phạm vi kiểm tra.

Ví dụ về trường hợp thử nghiệm thăm dò: Kiểm tra xem việc sử dụng nút Quay lại của trình duyệt ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của ứng dụng và liệu nó có yêu cầu đăng nhập thêm lần nữa hay không.

Các nền tảng khác, chẳng hạn như nền tảng phát triển low-code, cũng có thể có các bài kiểm tra cụ thể của riêng chúng. Hãy ghi nhớ cách sản phẩm sẽ được phát triển, cũng như bất kỳ chi tiết độc đáo nào có thể cần thử nghiệm thêm.

Kết quả của test case

Mặc dù mục tiêu của các test case là khác nhau, nhưng hầu hết các kiểm thử chính thức đều có kết quả dự đoán được. Trên thực tế, định dạng test case điển hình phải có chi tiết kết quả mong đợi và kết quả thực tế mà chính thử nghiệm xác thực. Hầu hết các kết quả của test case thuộc các loại sau:

 • Pass (Đạt)
 • Fail (Không đạt)
 • Không được thực hiện (not executed)
 • Bị chặn (blocked)

Các bài kiểm tra đạt và không đạt chỉ ra rằng hệ thống có thể hoàn thành những gì được chỉ định là hoặc thất bại trong nỗ lực làm việc đó. Các kết quả này không được nhầm lẫn với các test được thiết kế là tích cực hoặc tiêu cực, có thể đạt hoặc không đạt. Các bài kiểm tra tích cực đảm bảo rằng người dùng có thể thực hiện tất cả các bước và đạt được kết quả mong đợi với đầu vào hợp lệ, chẳng hạn như chuyển tiền thành công giữa các tài khoản khi có số dư trên $0. Các bài kiểm tra tiêu cực đảm bảo hệ thống xử lý đầu vào không hợp lệ một cách chính xác, chẳng hạn như không cho phép đăng nhập nếu sai mật khẩu. Cả hai loại bài kiểm tra đều đạt hoặc không đạt tùy thuộc vào kết quả dự kiến.

Các kết quả kiểm tra được đánh dấu là không được thực hiện sẽ có bản chất đúng như tên gọi – các bài kiểm tra chưa chạy hoặc sẽ không chạy như một phần của vòng kiểm tra này. Các thử nghiệm bị chặn là do một tình huống bên ngoài hoặc điều kiện tiên quyết ngăn cản thử nghiệm được chạy. Ví dụ, một lỗi hệ thống ngăn không cho chức năng khả dụng sẽ gây ra thử nghiệm bị chặn, cũng như môi trường kiểm thử được cấu hình không hợp lý cũng vậy.

Xem thêm >> Địa chỉ IP là gì? Cách tra cứu địa chỉ IP chỉ trong 1 phút

Cấu trúc của một test case

Tài liệu về test case thường bao gồm tất cả thông tin thích hợp để chạy và thu thập dữ liệu từ thử nghiệm. Mặc dù cấu trúc test case cụ thể có thể khác nhau giữa các tổ chức, nhưng hầu hết đều bao gồm các chi tiết sau:

 • Tên mô-đun: Đây là mô-đun hoặc tính năng đang được thử nghiệm.
 • ID và/hoặc tên test: Đây là số nhận dạng duy nhất phải tuân theo quy ước đặt tên tiêu chuẩn.
 • Tên tester: Người tiến hành thử nghiệm.
 • Dữ liệu kiểm thử: Mô tả (các) tập dữ liệu để sử dụng cho quá trình kiểm thử.
 • Các giả định hoặc điều kiện tiên quyết: Mô tả các bước khác nhau phải được thực hiện trước khi kiểm thử hoặc những gì chúng ta có thể giả định theo tình huống về kiểm thử, chẳng hạn như “sau khi đăng nhập thành công”.
 • Ưu tiên kiểm tra: Xác định xem bài kiểm thử có mức độ ưu tiên thấp, trung bình hay cao.
 • Các kịch bản kiểm thử (test scenarios): Như đã mô tả ở trên, đây là hành động cấp cao mà từ đó test case được tạo ra.
 • Môi trường kiểm thử: Xác định tên và/hoặc đặc điểm của môi trường để kiểm thử.
 • Các bước kiểm thử: Chi tiết các bước để tester làm theo thứ tự mong muốn.
 • Kết quả mong đợi: Đây là đầu ra bạn mong đợi nhận được từ hệ thống.
 • Kết quả thực tế: Đây là đầu ra bạn thực sự nhận được từ hệ thống.
 • Xác định đạt/không đạt: Nếu kết quả thực tế phù hợp với kết quả mong đợi, kiểm thử sẽ được tính là đạt. Nếu không, kiểm thử không đạt.

Bằng cách tuân theo định dạng test case ở trên, tổ chức có thể tuân thủ cách viết test case tiêu chuẩn, rất hữu ích trong quá trình bảo trì. Tổ chức phải thường xuyên xem xét, duy trì và phê duyệt các test case để đảm bảo chúng bao hàm đầy đủ chức năng mới và cũ. Các test case chi tiết và kỹ lưỡng giúp giảm nhu cầu thử nghiệm thăm dò, không tốn thời gian để lấp đầy các lỗ hổng trong phạm vị kiểm tra.

Cách viết test case hiệu quả

Cách viết test case hiệu quả
Test case là gì? Cách viết test case hiệu quả

Các test case được viết tốt sẽ có những lợi ích rõ ràng: sản phẩm chất lượng tốt hơn, khách hàng hạnh phúc hơn, lợi nhuận cao hơn và bảo trì kiểm thử dễ dàng hơn. 

Nói chung, tester nên viết các test case sớm trong SDLC, ví dụ như trong giai đoạn thu thập yêu cầu. Tester cũng nên tham khảo các yêu cầu và tài liệu use case cũng như kế hoạch kiểm thử tổng thể khi viết các test case. Một mẫu kiểm thử cũng có thể thông báo cho tester về cách tính năng hoặc chức năng sẽ trông như thế nào khi hoàn thành.

Khi tester có tất cả thông tin này, họ có thể bắt đầu viết các loại test case khác nhau được đề cập ở trên. Khi thực hiện viết các test case, tester nên xem xét các luồng ứng dụng – cách người dùng đến với chức năng ứng dụng là một yếu tố quan trọng trong hành trình của họ và phải được xác thực một cách thích hợp. Ví dụ: các thay đổi cài đặt tài khoản phải hoạt động chính xác trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, đây có thể là quy trình chính, nhưng cũng phải hoạt động trên trình duyệt web, cũng như bất kỳ nơi nào khác mà người dùng có thể tương tác hoặc thay đổi cài đặt.

Viết các test case một cách rõ ràng và ngắn gọn để đảm bảo độ chính xác và dễ hiểu cho bất cứ ai đọc và thực hiện kiểm thử. Trong khi một số chi tiết có vai trò quan trọng, hãy cố gắng giữ cho các test case càng tiết kiệm và dễ thực hiện càng tốt để giảm bảo trì khi ứng dụng thay đổi. Các test case tốt là những test case có thể lặp lại và tái sử dụng; một số thử nghiệm chỉ chạy một lần và các thử nghiệm có thể sử dụng lại giúp tiết kiệm thời gian khi phát triển chức năng bổ sung. Hãy làm cho từng thứ có thể theo dõi được để có thể dễ dàng thông báo cho nhóm về tài liệu và kết quả.

Quản lý test case

Một cách để đảm bảo các test case dễ tìm và dễ hiểu là xem xét chúng kỹ lưỡng. Các test case yêu cầu sự nhất quán trong quy ước đặt tên và mô tả. Sanity check cũng có thể tiết lộ liệu mô tả sự “đơn giản” của người viết về các bước kiểm tra có thực sự là đơn giản đối với người đọc khác hay không và nó có phản ánh các điều kiện thực hay không.

Khi phạm vi của một sản phẩm tăng lên, thì dấu ấn từ các test case của nó cũng vậy. Nói một cách đơn giản, bạn càng phát triển, bạn càng cần phải thử nghiệm nhiều hơn, điều này có thể tạo ra những thách thức khi mở rộng các bộ thử nghiệm. Các test case không chỉ phải theo kịp chức năng mới mà nhu cầu kiểm thử hồi quy có nghĩa là các trường hợp kiểm thử cũ hơn cũng cần cập nhật.

Các công cụ hoặc sản phẩm quản lý thử nghiệm có thể giúp tổ chức theo dõi và cập nhật các thử nghiệm khi cần thiết. Có nhiều tùy chọn cho các công cụ quản lý kiểm tra. Cuối cùng, tùy chọn tốt nhất là tùy chọn phù hợp nhất có thể với quy trình công việc của bạn, cho phép nhóm xem, nhận xét và truy cập các đường dẫn kiểm tra.

Báo cáo là một yếu tố quan trọng khác của quản lý test case. Báo cáo test case phải cung cấp cho nhóm đầy đủ thông tin chi tiết về cách thử nghiệm đang tiến hành và những thứ nhóm có thể cải thiện trong tương lai.

Mặc dù việc quản lý các bộ thử nghiệm có thể khó khăn, nhưng cuối cùng, đó là nhiệm vụ cần thiết để duy trì chất lượng kỹ thuật số cho các sản phẩm của bạn. Nếu nhiệm vụ khó để duy trì trong nội bộ, hãy tìm kiếm các công cụ hoặc dịch vụ để giúp bạn dễ dàng quản lý và nắm bắt.

Trong bài viết trên, Hỏi đáp Công nghệ đã giúp bạn trả lời câu hỏi Test case là gì, các loại test case phổ biến cũng như những mẹo để viết một test case tốt. Chúc các bạn vui!

Các bài viết liên quan

2 thoughts on “Test Case là gì? Các loại test case phổ biến nhất cho tester”

 1. Pingback: UAT là gì? Quy trình thực hiện UAT hiệu quả

 2. Pingback: Selenium là gì? Định nghĩa, cách hoạt động và lợi ích của Selenium

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan